Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp để tư vấn, trả lời câu hỏi, thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng, liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp.

Thu thập thông tin thông qua website

 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Khi người sử dụng đăng ký thông tin (như họ tên, email, số điện thoại, công ty...), chúng tôi sẽ được lưu trữ các thông tin tại hệ thống máy chủ trên Google Cloud cũng như phần mềm CRM Hubspot.

Các thông tin này sẽ được Blue Jay Pos Việt Nam thực hiện việc bảo mật không cung cấp cho bên thứ 3 (trừ khi được sự đồng ý của khách hàng), và chỉ công khai, cung cấp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm:

 • Số trang đã xem.
 • Số links (liên kết) bạn click
 • Những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Blue Jay Pos Việt Nam.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website Blue Jay Pos, bao gồm:

 • Địa chỉ IP.
 • Loại Browser.
 • Ngôn ngữ sử dụng.
 • Thời gian truy cập, thời gian ở lại.
 • Những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Sử dụng và Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp chỉ để tư vấn, trả lời những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên để biết quan niệm của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra.

Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng.

Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.

Dữ liệu khách hàng của Blue Jay Pos Việt Nam có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để Người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi.

Bất kỳ phản hồi nào Người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi.

Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm hệ thống quản lý khách sạn toàn diện ? Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi !