Cập nhật tính năng

Cập nhật tính năng Quản lý bán hàng (POS)

Trong tháng 08/2021 Blue Jay Pms đã nâng cấp tính năng Dịch Vụ thành Quản lý bán hàng (POS) trong phần mềm quản lý khách sạn PMS. Với tính năng này sẽ giúp khách sạn thuận tiện trong việc quản lý bán hàng, dịch vụ thêm và nhà hàng với các tính năng hữu ích.

Đọc thêm

Tính năng mới của phần mềm quản lý khách sạn - Blue Jay Pos PMS - 03/2020

Blue Jay Pos PMS,  là phần mềm quản lý toàn diện, chuyên nghiệp cho khách sạn dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ của khách sạn. Phiên bản cập nhật mới tháng 3 này đem lại cho khách hàng những tính năng tốt hơn khi sử dụng.

Đọc thêm

1