Cập nhật một tính năng trong tháng 1/2021

Cập nhật một tính năng trong tháng 1/2021

icon

Chúng tôi đã bổ sung thêm tính năng Quản lý Thu chi với Quỹ Tiền Gửi, giúp khách sạn có thể quản lý dòng tiền thanh toán chuyển khoản, đồng thời thực hiện các nghiệp vụ thu chi đối với quỹ tiền gửi. Hãy trải nghiệm những tính năng mới giúp hoạt động quản lý và kinh doanh khách sạn trở nên dễ dàng hơn.

thu chi

Chúng tôi đã bổ sung thêm tính năng Quản lý Thu chi với Quỹ Tiền Gửi, giúp khách sạn có thể quản lý dòng tiền thanh toán chuyển khoản, đồng thời thực hiện các nghiệp vụ thu chi đối với quỹ tiền gửi. Hãy trải nghiệm những tính năng mới giúp hoạt động quản lý và kinh doanh khách sạn trở nên dễ dàng hơn.

 

sơ đồ phòng

Bổ sung giao diện theo dõi đặt phòng trong ngày, hỗ trợ lễ tân và buồng phòng theo dõi đặt phòng, tình trạng phòng, khách ở hàng ngày một cách trực quan và chi tiết hơn trên giao diện hệ thống PMS

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm hệ thống quản lý khách sạn toàn diện ? Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi !