Thông báo cập nhật tính năng 10/05/2024

1. Tính năng Nhập nhanh Nâng Cao

Mô tả : Nhập Nhanh nâng cao là tính năng mới được bổ sung vào Blue Jay PMS, giúp khách sạn thực hiện cập nhật tăng/giảm giá theo % cho nhiều loại phòng và nhiều gói giá trong một lần thực hiện

Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Truy cập chức năng Giá & phòng trống hàng ngày. Chọn Nhập Nhanh

   
 

Bước 2 : Trong giao diện Nhập nhanh. Chọn Nâng cao

Bước 3 : Trong giao diện nâng cao. Bạn lựa chọn loại phòng và các gói giá cần điều chỉnh. Nhập các thông tin cần thiết để tăng hoặc giảm theo tỉ lệ % .  Bấm Lưu để hoàn tất cập nhật 
Lưu ý : Hệ thống sẽ lấy giá hiện tại đã được cài đặt nhân với tỉ lệ % mà bạn đang điều chỉnh để cập nhật lên các OTA. 

2. Bổ sung thông tin loại phòng ban đầu (Phòng RTC)

Mô tả : Phòng RCT là phòng ban đầu, được lưu khi khách sạn tạo đặt phòng trên hệ thống hoặc khi đồng bộ đặt phòng về từ các OTA. Giúp khách sạn có thông tin về loại phòng gốc trong các trường hợp khi bạn đổi phòng lưu trú cho khách, thông tin chi tiết đặt phòng sẽ hiển thị phòng ban đầu RTC để bạn có thông tin loại phòng gốc nhằm thực hiện việc chuyển đổi phòng phù hợp hơn cho khách lưu trú. 


Ví dụ : Khách ban đầu đặt phòng với loại phòng Deluxe , trong một số trường hợp, bạn cần đổi phòng cho khách, bạn sẽ chuyển phòng sang hạng cao cấp hơn Premier Room. Thì thông tin phòng gốc ban đầu mà khách đã đặt là Deluxe vẫn sẽ hiển thị để làm căn cứ giúp bạn và khách xác nhận với nhau về việc loại phòng đã được đổi hoặc sẽ làm căn cứ để bạn chọn loại phòng tương đương với Deluxe để chuyển phòng nhằm đảm bảo doanh thu cho khách sạn


3. Bổ sung tính năng phân quyền sử dụng loại phòng cho các tài khoản


Phạm vi ảnh hưởng : Tính năng Lịch Đặt Phòng , chuyển phòng , kéo thả phòng trên Lịch đặt phòng
Mô tả : Tính năng cho phép tài khoản admin thực hiện việc hạn chế quyền thao tác theo loại phòng trên Lịch Đặt Phòng cho các tài khoản người dùng. 
Các quyền sẽ hạn chế trên Lịch Đặt Phòng khi tài khoản được hạn chế với loại phòng cụ thể, bao gồm : 

 • Không cho phép tạo đặt phòng trên loại phòng bị hạn chế
 • Không cho phép sửa đặt phòng trên loại phòng bị hạn chế
 • Không cho phép tạo khóa phòng (block room) trên loại phòng bị hạn chế
 • Không cho phép tạo đặt phòng, sửa đặt phòng ….
 • Không cho phép tạo đặt phòng, tạo khóa phòng 
 • Không cho phép sửa đặt phòng, tạo khóa phòng
 • Không cho phép tạo đặt phòng, sửa đặt phòng và tạo khóa phòng (hạn chế tất cả)


 

Hướng dẫn sử dụng : Việc cài đặt tài khoản bị hạn chế sẽ do Blue Jay thực hiện cài đặt. Khách sạn gửi thông tin qua Chatbox hoặc Zalo Oa để yêu cầu về nhu cầu cài đặt hạn chế tài khoản người dùng , loại phòng này và các hạn chế tương ứng để Blue Jay hỗ trợ cài đặt

 

4. Báo cáo doanh thu theo loại phòng : Điều chỉnh bộ lọc loại phòng


Mô tả : Báo cáo doanh thu theo loại phòng giúp khách sạn thống kê tình hình kinh doanh của các loại phòng khác nhau. 
Blue Jay bổ sung bộ lọc giúp khách sạn có thể xem doanh thu theo một hoặc nhiều loại phòng khác nhau trên báo cáo để có những thống kê linh hoạt hơn theo nhu cầu sử dụng. 

Ngoài ra bộ lọc theo tháng đã được điều chỉnh về dạng xem theo ngày giúp khách sạn quyết định khoảng thời gian để xem báo cáo theo nhu cầu sử dụng

Hướng dẫn sử dụng 
Bước 1 : truy cập menu Báo cáo/Báo cáo doanh thu / Báo cáo doanh thu theo loại phòng

Bước 2 : Sử dụng bộ lọc theo ngày và tích chọn những loại phòng cần xem báo cáo. Bấm Xem báo cáo để thực hiện lọc báo cáo theo loại phòng.

Mặc định hệ thống sẽ hiển thị doanh thu ngày hôm nay của tất cả loại phòng


5. Điều chỉnh bộ lọc từ ngày đến ngày trong một số báo cáo


Các báo cáo được điều chỉnh : 

 • Báo cáo doanh thu theo nguồn
 • Báo cáo công suất phòng
 • Báo cáo Tổng công suất phòng
 • Báo cáo doanh thu theo đặt phòng

Mục đích điều chỉnh : Giúp các khách sạn linh hoạt hơn trong việc xem doanh thu hoặc công suất phòng theo ngày, tuần, tháng và bất cứ khoảng thời gian nào để chủ động trong các chiến lược kinh doanh

Bộ lọc cũ tính theo tháng

Bộ lọc mới tính từ ngày đến ngày

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm hệ thống quản lý khách sạn toàn diện ? Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi !